<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1593870494181848&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fortrolighedspolitik

A. GENERELLE VILKÅR

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 

Virksomhedsnavn: ParkMan Oy 
Adresse: Esterinportti 2
Postnummer: 00240
By: Helsinki
Land: Finland
Forretnings-ID: 2320069-7
Mailadresse: info@parkman.io

 

Neligrate Ltd (senere også ""ParkMan"", ""vi/vores/os"") indsamler personoplysninger om brugerne af dets tjenester og besøgende på dets websted (senere også ""ParkMan"", ""du\”, \“bruger\” og \“besøgende"") i forbindelse med levering af tjenester. Vi er forpligtede til at respektere dit privatliv og følge alle gældende databeskyttelseslove. Dette dokument beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler om dig og hvordan vi bruger og beskytter disse oplysninger.

Formål med behandling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles, håndteres og behandles af ParkMan i det omfang, det er nødvendigt for at udbyde vores tjenester (omfatter ParkMan-appen og ParkMans onlinetjenester så som admin-siden for virksomheder og andre tjenester) og for ParkMans og dennes partneres berettigede interesser. Disse formål omfatter følgende: Aktivering af funktionerne i Tjenesterne (såsom brugeridentifikation, lokalisering og søgning på parkeringspladser og fakturering); Vedligeholdelse af kundeforholdet (såsom kommunikation med brugeren og information om brug af ​​vores Tjenester); Marketing samt målretning af marketing og funktioner i Tjenesterne (fx anbefaling af parkeringspladser) baseret på data, som er indsamlet om brug af Tjenesterne; Vedligeholdelse, udvikling og kompilering af statistikker om brug af Tjenesterne; Udveksling af visse oplysninger med parkeringsudbydere og parkeringskontrolpersonale med henblik på verificering af parkeringsaktiviteter som beskrevet i afsnit 6, og for at give dem mulighed for at tilbyde dig den bedst mulige service; Sikring af ParkMans forretningsmæssige interesser i forbindelse med brugen af ​​vores Tjenester (såsom verificering af parkeringsaktiviteter, fakturering og opkrævning af betalinger); Forskning og udvikling (såsom testning, forskning, analyse og produktudvikling); Markedsføring af vores Tjenester samt kommunikation med dig ved hjælp af mailadresse, telefonnummer og eventuelle andre kontaktoplysninger, som du har angivet; Forbedring af vores webside og Tjenester baseret på information om, hvordan du bruger hjemmesiden, samt de oplysninger, du giver os via hjemmesiden; Målretning af information om ParkMan og dennes Tjenester baseret på data indsamlet via vores webside vedrørende brug af websiden

Grupperne af registrerede og data indsamlet af ParkMan

Dette afsnit forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler og bruger, og hvor vi får oplysningerne fra. ParkMan får personoplysningerne om sine brugere, primært fra brugerne selv, via deres brug af ParkMans Tjenester eller ved angivelse af oplysninger i forbindelse med besøg på ParkMans webside. Fx indsamles data ved tilmelding til ParkMan-appen og ved brug af ParkMan-appen. Ønsker du at blive kontaktet af os, kan vi indsamle dine kontaktoplysninger via vores webside. Hvad angår virksomhedskunder, modtages data om brugerne af ParkMans Tjenester fra administratoren af ​​en sådan virksomhedskunde. Personlige oplysninger kan også indsamles via visse andre midler, fx via telefon fra brugeren eller via brugerundersøgelser, kontaktformularer eller kontakt fra ParkMan til brugeren.

ParkMan kan indsamle følgende oplysninger om brugerne:

Mailadresse; telefonnummer; navn og adresseoplysninger; brugerkontooplysninger (fx bruger-ID og adgangskode); oplysninger om den leverede service (så som rabatter og antal invitationer); betalingskortoplysninger og betalingsmetode; oplysninger om køretøjer og køretøjernes nummerplader; oplysninger om enheden (fx enheds-ID genereret af telefonen telefontype og version); lokationsdata ved brug af vores tjenester; oplysninger om parkeringens varighed; lokation og pris; søgninger på parkeringspladser; faktureringsoplysninger og betalte fakturaer; navn; mailadresse; telefonnummer og stilling for en kontaktperson i din virksomhed; korrespondance med ParkMan og parkeringsudbydere; andre personoplysninger; som du afgiver; herunder billeder; fx når du opretter en profil via ParkMan-appen; oplysninger; som du afgiver; når du anmelder vores Tjenester; serverlogfiler; som kan indeholde oplysninger som enhedens IP-adresse; adgangsdatoer og -tider; app-funktioner eller viste sider og browsertype; oplysninger om, hvordan du interagerer med vores Tjenester; udtrykte præferencer og valgte indstillinger; Navn, mailadresse, telefonnummer og stilling for en kontaktperson i din virksomhed; Andre personoplysninger, som du selv afgiver, fx ved indtastning i formularer; serverlogfiler, som kan indeholde oplysninger som enhedens IP-adresse, adgangsdatoer og -tider, app-funktioner eller viste sider og browsertype; oplysninger om, hvordan du interagerer med vores webside, udtrykte præferencer og valgte indstillinger

5. Cookies

Vi anvender forskellige teknologiformer til indsamling og lagring af oplysninger, når du bruger vores Tjenester eller besøger vores webside, herunder cookies. Cookies er små tekstfiler, som lagres i din browser eller på din enhed af websider, apps, onlinemedier og reklamer. ParkMan anvender cookies og lignende teknologiformer til formål så som; At huske brugerpræferencer og indstillinger; At levere og måle effektiviteten af reklamekampagner; At analysere websidetrafik og trends; samt generelt at forstå adfærd og interesser blandt de personer; som interagerer med vores Tjenester og webside; Vi kan også tillade, at andre udfører måling og analysetjenester af vores publikum for os, til brug ved reklamer på vores vegne via Internettet, samt til at spore og rapportere resultaterne af disse reklamer. Du kan vælge at indstille din webbrowser til at afvise cookies eller at meddele dig, når der afsendes cookies. Gør du dette, bemærk da venligst, at dele af websiden og Tjenesterne måske ikke fungerer korrekt. For mere information om cookies og hvordan disse slettes, kan du besøge http://www.allaboutcookies.org.

6. Udveksling af oplysninger

For at sikre, at ParkMans Tjenester virker på den tiltænkte måde, skal ParkMan udveksle visse parkeringsrelaterede oplysninger om brugeren til de partnere, der udbyder parkering (inkl. data om parkeringer, som er leverede af disse parkeringsudbydere) samt deres repræsentanter, som f.eks. kommunalt kontrolpersonale og private parkeringsvirksomheder. Desuden modtager virksomhedskunder oplysninger om parkeringsaktiviteter, som betales med virksomhedens kort. Parkeringsudbyderne og deres kontrolpersonale er dataansvarlige i forhold til de oplysninger, som de indsamler, og er ansvarlige for behandlingen af den data på en måde, som overholder gældende lovgivning. ParkMan har indført passende foranstaltninger for at sikre, at tredjeparter, som har adgang til data indsamlet af ParkMan, behandler sådanne data i overensstemmelse med gældende lovgivning ved f.eks. at indgå aftaler med sådanne partnere. ParkMan kan benytte tredjeparter som databehandlere for at sikre, at tjenesten fungerer. Disse parter kan f.eks. omfatte betalingsudbydere, hosting-tjenester og inkassobureauer. ParkMan sikrer sig at have gyldige juridiske aftaler med hver databehandler for at sikre, at personoplysninger indsamlet af ParkMan håndteres inden for de begrænsninger, der er fastsat ved lov, og i det omfang det er nødvendigt for at tilbyde tjenester til ParkMan. De personlige databehandlere, som anvendes af ParkMan, har kun adgang til oplysninger, der kræves til bestemte formål, og behandlingen af disse oplysninger foretages kun til forudbestemte formål og i overensstemmelse med gensidigt aftalte databeskyttelses- og sikkerhedspraksis. Personoplysningerne, der indsamles af ParkMan, deles ikke med tredjeparter, bortset fra dem, der er nævnt i denne Privatlivspolitik, uden brugerens samtykke, medmindre lovgivning eller beslutninger fra kompetente myndigheder kræver andet. Når tredjeparter benyttes som databehandlere, kan oplysninger udvekles med tjenesteudbydere uden for EU, som f.eks. udbydere i USA. I disse tilfælde indfører ParkMan foranstaltninger for at sikre, at alle lovgivningsmæssige procedurer er blevet gennemført, f.eks. ved at indgå standardkontraktklausuler med modtageren i overensstemmelse med den gældende beslutning fra EU-Kommissionen. Mere information om overførsel af personoplysninger og passende forholdsregler er tilgængelige i ParkMan-tjenesten eller ved at kontakte ParkMan ved brug af kontaktoplysningerne beskrevet i denne Privatlivspolitik. Vores Tjenester og webside kan bruge Google Adwords. Facebook Custom Audiences og lignende webanalysetjenester til kompilering af rapporter vedrørende de besøgendes brug samt til at hjælpe os med at forbedre websiden og Tjenesterne. For et overblik over Google Analytics, besøg venligst http://www.google.com/analytics/. Google Analytics bruger muligvis cookies. Du kan fravælge Google Analytics med dette add-on-værktøj til browseren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. ParkMan kan også bruge Google AdWords, Facebook Custom Audiences og lignende markedsføringstjenester, hvor målrettede reklamer udsendes til personer, som har besøgt vores webside eller downloadet vores app. Facebook Custom Audiences kan også sende målrettede reklamer til "Lookalike Audiences", som har lignende egenskaber som vores Custom Audience-liste. Google, Facebook og andre tredjeparter kan bruge cookies til at vise passende reklamer. Oplysningerne, som indsamles af sådanne tjenester vil følge disses privatlivspraksis. Du kan justere, hvordan Googles annoncer vises for dig på siden Google Ad Preferences: https://www.google.com/ads/preferences. Hvis du vælger at gøre dette, kan du helt forbyde Google at vise dig annoncer.

7. Datasikkerhedsprincipper

De data, som indsamles af ParkMan, opretholdes af os eller af en tredjepart, der er autoriseret af os, som en elektronisk indsamlet registreringsdatabase. Registreringsdatabasen er beskyttet ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Adgang til registreringsdatabasen overvåges fx ved brug af brugerspecifikke ID og adgangskoder.
 

8. Dataopbevaringsperiode

Generelt gemmer ParkMan de oplysninger, som du har afgivet indtil kundeforholdets afslutning. Dette gør det muligt for brugerne at se deres parkeringshistorik, og for ParkMan at verificere parkeringer og transaktioner. Brugerne har ret til at anmode om sletning af digitalt lagrede oplysninger om dem. Ved kundeforholdets afslutning kan brugeren anmode om sletning af personlige oplysninger, i hvilket tilfælde alle personlige oplysninger slettes, og brugeroplysningerne anonymiseres til et format, hvor de ikke kan forbindes til en fysisk person eller et firma. I visse tilfælde kan vi, med henblik på at udføre vores kontraktlige opgaver over for parkeringsudbyderne, opbevare nogle oplysninger i højst to år efter kundeforholdets afslutning.

9. Retten til inspektion og forbud

Brugeren har ret til at stille anmodninger til ParkMan om behandling af personoplysninger i overensstemmelse med EUs generelle databeskyttelsesforordning, herunder men ikke begrænset til; retten til at anmode om adgang til personoplysninger om brugeren; retten til at anmode om korrektion eller sletning af disse oplysninger; retten til at anmode om begrænsninger af databehandlingen eller at gøre indsigelse mod behandlingen; retten til at flytte de nævnte oplysninger fra et system til et andet; Brugeren har også ret til at forbyde brugen af sine oplysninger til markedsføringsformål. Brugeren kan kontakte ParkMans kundesupport ved brug af kontaktoplysningerne beskrevet i denne Privatlivspolitik og på ParkMans webside. Vi udfører alle de nødvendige procedurer for at sikre, at vi kommunikerer med dig og ingen andre, før vi handler efter dine anmodninger.

10. Retten til at indsende en klage til en myndighed

Baseret på gældende lovgivning har brugeren ret til at kontakte og indsende en klage over ParkMans behandling af personoplysninger til den tilsynsmyndigheden. I Danmark kontaktes Datatilsynet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - Tlf. 33 19 32 00 - email: dt@datatilsynet.dk
 

Ændringer i denne politik

ParkMan udvikler sin service konstant og opdaterer denne Privatlivspolitik baseret på serviceopdateringer og tilhørende lovændringer. Meddelelser om ændringerne gives ved brug af ParkMans Tjenester og vores webside. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik eller behandling af oplysninger i forbindelse med ParkMans Tjenester, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, som er angivet i denne Privatlivspolitik.
 

B. ARBEJDSGIVER SOM DATA ANSVARLIG

Hvis din arbejdsgiver indvilliger i at være data ansvarlig når du betaler for arbejdsrelateret parkering via en mobilenhed, så gælder de generelle betingelser i denne fortrolighedspolitik for den information, som er nødvendig for at levere tjenesten, såsom brugerinformation, information om den tilbudte service, information om den anvendte mobilenhed, søgning i parkeringsområder, server logs, information om din anvendelse af ParkMan's service, dine angivne indstillinger og valgte indstillinger. I forhold til ovennævnte information er ParkMan data ansvarlig.

Din arbejdsgiver er data ansvarlig for den information, der er nødvendig for at fakturere parkeringsudgifterne, når din arbejdsgiver og ParkMan har aftalt dette i henhold til denne service og de personlige data der anvendes for at levere denne service. Med hensyn til den information som din arbejdsgiver er data ansvarlig for, så giver din arbejdsgiver dig information omkring behandling af personlige data og dine rettigheder som registreret bruger.

[28.12.2020]